Tomterydding

73 20 45 50

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Tomterydding I Trondheim

Trenger du hjelp til å rydde en tomt for trær og vegetasjon?

Vi har mer enn 20 års erfaring med tomterydding i Trondheim og kan hjelpe deg uansett situasjon.

Og vi kan fjerne alt av trær, busker, vegetasjon, jord og avfall. 

Vi har kunnskapen, kompetansen, utstyret og vi trives med jobben. Ingen jobb er for stor eller liten, og vi kan gjøre oppdrag for både private kunder, entreprenører og kommuner.

Ikke bare det, men..

Vi gjør jobben:

Sikkert

Profesjonelt
Raskt
Og til den laveste prisen

Kontakt oss så avtaler vi et passende tidspunkt for en befaring. Under befaringen vil vi gjøre en vurdering av jobben og gi deg et pristilbud. Denne befaringen er helt kostnadsfri for deg! 👍

73 20 45 50

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Billigst Tomterydding I Trondheim

Hvorfor Ønsker Du Å Rydde En Tomt?

Det kan være flere grunner til at du ønsker å rydde en tomt. Dette er de tre vanligste grunnene for våre klienter:

Klarere tomten for ny konstruksjon: Hvis du ønsker å konstruere en bygning på tomten, så er ofte det første man gjør å rydde tomten for trær og annen vegetasjon.

Bli kvitt overvekst: Hvis du har et uteområde eller en tomt som har blitt så gjengrodd at den ikke lenger kan anvendes, så kan overveksten klareres.

Renovasjon: Skulle du har en uteplass eller tomt som du har lyst til å renovere eller forandre bruken av, så er ofte det første steget å rydde tomten for uønsket vegetasjon.

Rydde Tomt I Trondheim

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg Med Tomterydding I Trondheim?

For å hjelpe deg med tomterydding trenger vi først å kommer på befaring for å se på tomten du vil ha ryddet.

Vår befaring er helt kostnadsfri for deg. Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt for befaringen. 👍

73 20 45 50

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Etter at vi har inspisert tomten du vil ha klarert og forstått omfanget av oppdraget, vil vi gi deg et skriftlig tilbud. Dette vil forklare hvor mye det vil koste å gjøre arbeidet, hvor lang tid det vil ta å fullføre, og alt annet du trenger skriftlig.

Hvis du vil at vi skal utføre jobben, så vil vi utarbeide en plan for selve tomteryddingen.

I denne planen vil vi lage en oversikt over hvilke trær vi som bør felles, hvilke trær som bør trimmes, hva som bør flyttes, etc. Vi vil gjøre dette i samråd med deg og dine ønsker for disponering av tomten.

Etter at vi er enige om en avtale, så kan vi vanligvis begynne jobben i løpet av noen dager. Dette vil være noe avhengig av hva slags maskiner vi trenger og hvor lang tid det tar å transportere disse.

Kjapp Tomterydding I Trondheim

Når vi rydder en tomt, vil vi normalt anvende tungt maskineri for å gjøre jobben sikrere og mer effektiv. Vi vil fjerne alt av uønsket vegetasjon og avfall. Alt av tømmer kan selges eller brukes direkte av deg. All annen vegetasjon og avfall vil så langt det er hensiktsmessig, bli gjenbrukt, resirkulert eller deponert på en forsvarlig måte.

Og når vi er ferdige med arbeidet, vil tomten din være ryddet og klar for nest fase.

Vårt mål er å gjøre arbeidet så trygt, profesjonelt, raskt, og gunstig kostnadsmessig for deg som mulig. Vi vil at du skal bli super fornøyd, og vi vil også at du kontakter oss neste gang du trenger hjelp. 👍

Hvordan Rydder Vi En Tomt?

Før vi går i gang med selve ryddingen, så vil vi (som vi nevnte ovenfor) allerede ha blitt enige om en detaljert plan for hvordan tomten skal ryddes, og hvordan den skal se ut når vi er ferdige.

Normalt vil en slik plan stipulere at noen trær skal beskjæres eller reduseres, at andre trær skal felles, at noen trær skal bli værende, og at annen vegetasjon, busker og overvekst skal klareres.

Planen kan også stipulere at vi skal kutte alt av tømmer opp i spesifikke lengder, og at alt av grener og annen vegetasjon skal flishugges.

Det er også godt mulig at planen vil stipulere at vi skal fjerne alt av trestubber.

Profesjonell Tomterydding I Trondheim

Vi vil så starte ryddingen av tomten i henhold til planen. Vi vil normalt bruke både tunge maskiner, motorsager og manuell kraft for å utføre jobben.

Som nevnt, så gjør vi vårt beste for at alt trevirke og annet generelt avfall som ikke blir brukt på tomten på en eller annen måte, vil bli deponert på en mest mulig bærekraftig måte.

Når vi er ferdig med tomteryddingen, kan du starte med nybygging eller det formål du vil ha planlagt.

Hva Er Kostnaden For Tomterydding I Trondheim?

Det er 4 viktige faktorer som bestemmer prisen for tomterydding:

Arbeidsmengden: Jo mer arbeid det er, jo høyere vil kostnaden vanligvis bli. Det vil normalt koste mer å felle 70 trær, enn 25 trær (for eksempel).

Terreng: Hvis vi klarerer en flat tomt, så kan vi normalt gjøre jobben ganske kjapt. Men hvis tomten er i bratt terreng med mye fjell og knauser, så vil det normalt være mer krevende. 

Deponering av avfall: Hvis det er mye avfall på tomten som må deponeres, så vil dette normalt føre til økt kostnad.

Spesialbehandling av avfall: Hvis det i tillegg er avfall på tomten som må spesialbehandles, så vil dette normalt også øke kostnaden.

Sikker Tomterydding I Trondheim

Avhengig av disse faktorene, så kan kostnaden variere noe. Men vanligvis så vil kostnaden for tomterydding i Trondheim være på mellom Kr. 250 til Kr. 400 per kvadratmeter.

Men det er viktig å presisere at kostnaden vil bli gitt spesifikt for hvert oppdrag etter at vi har vurdert omfanget av oppdraget. Det er fordi det kan være spesifikke omstendigheter som kan føre til enten lavere eller høyere kostnad.

For at vi skal kunne gi deg en nøyaktig pris for rydding av din tomt, så trenger vi å komme på befaring først for å vurdere omfanget av oppdraget.

Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt for befaring. Denne befaringen er helt kostnadsfri for deg. 👍

73 20 45 50

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Vi Setter Alltid Sikkerheten Først

Sikkerhet er vår prioritet nummer en når vi er på oppdrag. Når vi rydder en tomt, vil vi ofte felle flere trær. Et stort tre kan veie flere tonn. I tillegg bruker vi ofte tungt maskineri. Hvis ikke maskineriet anvendes og arbeidet utføres på en korrekt måte, kan det medfører risiko for mennesker og omgivelser.

Før vi går i gang med en tomterydding, vil vi derfor alltid vurdere omgivelsene og nærliggende bebyggelse nøye.

Vi benytter også sikre arbeidsmetoder. Dette gjør at vi kan rydde en tomt sikkert og forsvarlig, og derfor redusere risiko og fare så mye som mulig.

Våre arbeidere har ansvarsforsikring og personskadeforsikring, og benytter nødvendig sikkerhetsutstyr når de er på oppdrag.

Vi har selv utviklet en plan for å adressere potensielle faremomenter knyttet til vår egen drift. I tillegg benytter vi oss av sikker jobbanalyse for å kartlegge risiko og ivareta sikkerheten på de oppdrag vi utfører.

Du finner mer informasjon om tomterydding i Trondheim på vår Google side.