Pris Stubbefresing

73 20 45 50

Gratis Befaring
Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Hvor Mye Koster Stubbefresing I Trondheim?

Prisen for stubbefresing vil hovedsakelig avhenge av disse faktorene:

Trestubbens størrelse: En trestubbe som er høy eller brei vil normalt ta lengre å fjerne enn en liten en, og dette vil vanligvis medføre en noe høyere kostnad.

Tilgang til stubben: For at vi skal kunne frese trestubben med stubbefreseren vår, så må vi ha tilgang til trestubben. Hvis vi har grei tilgang så vil dette hjelpe med å holde kostnaden nede.

Trestubbens alder: En gammel eller råtten trestubbe vil normalt være mykere og derfor lettere å frese ned. Dette vil vanligvis redusere kostnaden noe.

Jorden rundt stubben: Når vi freser en stubbe, så er det uungåelig at også noe av jorden rundt stubben kommer inn i stubbefreseren. Hvis denne jorden inneholder mye stein, kan det medføre slitasje på fresehjulet på stubbefreseren. Dette kan igjen føre til en noe høyere pris.

Tretype: Tretyper som gran er mykere enn for eksempel bjørk og eik. Derfor vil det normalt være lettere å frese myke tresorter, og det kan medføre en noe lavere kostnad.

Røtter: Hvis du ønsker, så kan vi også fjerne de største røttene. Dette vil imidlertid medføre mer arbeid og derfor noe økte kostnader.

Etterarbeid: Etter at vi har frest vekk trestubben, så vil det være et hull i bakken der stubben stod. Normalt fyller vi dette hullet med trefliser fra roten, med et lag av jord på toppen. Hvis du ønsker en annen type fylling, eller annet etterabied, så kan det føre til en noe høyere pris.

Best Pris Stubbefresing I Trondheim

Avhengig av disse faktorene kan prisen variere noe, men dette er våre veiledende priser for stubbefresing:

Diameter Kostnad
Opp til 30 cm Kr. 2,500
31 – 40 cm Kr. 3,000
41 – 50 cm Kr. 3,500
51 – 60 cm Kr. 4,000
61 – 70 cm Kr. 4,500
71 – 80 cm Kr. 5,000
81 – 90 cm Kr. 5,500
91 – 100 cm Kr. 6,000
101 – 110 cm Kr. 6,500
111 – 120 cm Kr. 7,000

Men det er viktig å presisere at kostnaden for jobben kan være lavere eller høyere enn prisene gitt ovenfor. Det kan være spesielle omstendigheter som kan ha innvirkning på prisen. Derfor er prisene ovenfor ment å være veiledende.

Vi vil gi deg et konkret og skriftlig pristilbud etter at vi har vært på befaring for å se på stubben.

Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt for en befaring. Denne befaringen er helt kostnadsfri for deg. 👍

73 20 45 50

Gratis Befaring

Gratis Befaring
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Email Oss

Send Oss En Epost
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no
Eller email oss på post@trondheimtreservice.no

Og hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å frese mer enn en stubbe, så vil vi også gi deg en kvantumsrabatt. 👍

Og skulle du være interessert i å lære mer om hvordan vi foretar en stubbefresing, hva slags maskiner vi bruker, vårt fokus på sikkerhet (og mer), så finner du mer info på siden som er dedikert til stubbefresing i Trondheim.

Og du finner mer informasjon om priser for stubbefresing i Trondheim på vår Google side.